رستوران شایان شاندیز

ایرانی

مشهد ، شاندیز ، بعد از میدان فردوسی (سمت چپ)

موقعیت روی نقشه :

مشهد ، شاندیز ، بعد از میدان فردوسی (سمت چپ)

05134282708    

نظرات کاربران :