بانک ملت

خودپرداز

تبریز ، میدان ساعت ، خیابان امام خمینی ، روبروی موزه شهرداری تبریز

موقعیت روی نقشه :

تبریز ، میدان ساعت ، خیابان امام خمینی ، روبروی موزه شهرداری تبریز

   

نظرات کاربران :