رستوران گازماخ

ایرانی

تبریز، خیابان ولیعصر، توانیر شمالی، نرسیده به پل توانیر، نبش کوچه مجاهدی

موقعیت روی نقشه :

تبریز، خیابان ولیعصر، توانیر شمالی، نرسیده به پل توانیر، نبش کوچه مجاهدی

04133282445    

نظرات کاربران :