بیمارستان آذربایجان

بیمارستان | اورژانس

ارومیه، خیابان شهید بهشتی، بالاتر از دانشگاه آزاد

موقعیت روی نقشه :

ارومیه، خیابان شهید بهشتی، بالاتر از دانشگاه آزاد

04413944555    

نظرات کاربران :