بیمارستان قلب سیدالشهدا

بیمارستان | اورژانس

ارومیه ، فلکه جبران ، بلوار 17 شهریور

موقعیت روی نقشه :

ارومیه ، فلکه جبران ، بلوار 17 شهریور

   

نظرات کاربران :