ساندویچی جوانسیاه

فست فود، ساندویچی

پارس آباد.خیابان کمربندی.بعداز باسکول زینالی.ساندویچی جوانسیاه

موقعیت روی نقشه :

پارس آباد.خیابان کمربندی.بعداز باسکول زینالی.ساندویچی جوانسیاه

09149572938    

نظرات کاربران :