درمانگاه شبانه روزی حکیم

درمانگاه، کلینیک، ساختمان پزشکان

سقز ، میدان شهدا ، ابتدای خیابان معلم

موقعیت روی نقشه :

سقز ، میدان شهدا ، ابتدای خیابان معلم

08736279274    

نظرات کاربران :