رستوران شبهای جزیره قشم

ایرانی

قشم ، تقاطع خیابان ولیعصر و فلسطین ، بازار پردیس ، طبقه فوقانی

موقعیت روی نقشه :

قشم ، تقاطع خیابان ولیعصر و فلسطین ، بازار پردیس ، طبقه فوقانی

07635240458    

نظرات کاربران :