پمپ گاز CNG الغدیر

گاز (CNG)

بزرگراه آزادگان- بطرف یافت آباد – بلوار الغدیر

موقعیت روی نقشه :

بزرگراه آزادگان- بطرف یافت آباد – بلوار الغدیر

09195747181    

نظرات کاربران :