وادی رحمت

گاز (CNG)

تبریز ، جاده وادی رحمت

موقعیت روی نقشه :

تبریز ، جاده وادی رحمت

   

نظرات کاربران :