جایگاه اختصاصی طهماسبی ( بنزین و CNG )

بنزین | گاز (CNG)

میدان آزادی جنب ناحیه مرکزی واقع در بلوار شهید بهشتی

موقعیت روی نقشه :

میدان آزادی جنب ناحیه مرکزی واقع در بلوار شهید بهشتی

08318234997    

نظرات کاربران :