رستوران خوان بوم

ایرانی

هرمزگان ، جزیره زیبای قشم ، بلوار ولیعصر ، خیابان خلیج فارس ، روبروی درب جنوبی مجتمع تجاری ستاره

موقعیت روی نقشه :

هرمزگان ، جزیره زیبای قشم ، بلوار ولیعصر ، خیابان خلیج فارس ، روبروی درب جنوبی مجتمع تجاری ستاره

07635241313    

نظرات کاربران :