مرکز بهداشتی درمانی حضرت علی

درمانگاه، کلینیک، ساختمان پزشکان

كرج ، باغستان ، ميدان واليعصر ، ضلع جنوبي ميدان

موقعیت روی نقشه :

كرج ، باغستان ، ميدان واليعصر ، ضلع جنوبي ميدان

   

نظرات کاربران :