مرکز انتقال خون مسجد کبود

درمانگاه، کلینیک، ساختمان پزشکان

تبریز، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان شهید بهشتی

موقعیت روی نقشه :

تبریز، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان شهید بهشتی

04135563018    

نظرات کاربران :