جستجوی کسب و کار

جایگاه سوخت

جایگاه خاقانی علمداری

کیلومتر 8 جاده جلفا - مرند

نفتگاز (گازوئیل) | بنزین


جایگاه سوخت

جلیل زاده

کیلومتر 1 جاده سلماس خوی

نفتگاز (گازوئیل) | بنزین


جایگاه سوخت

جایگاه تازه شهرسلماس

سلماس - جاده تازه شهر

نفتگاز (گازوئیل) | بنزین


جایگاه سوخت

شهرداری هادی شهر

گاز (CNG)


جایگاه سوخت

جایگاه علمدار یک هادیشهر

هادی شهر - خیابان امام صادق - کوی شریف

نفتگاز (گازوئیل) | بنزین


جایگاه سوخت

شهرداری سلماس

سلماس- جاده تازه شهر- جاده گلعذان

گاز (CNG)


جایگاه سوخت

جایگاه مرزبان

سلماس - خیابان امام

بنزین


جایگاه سوخت

جایگاه افسری

سلماس بلوار مستضعفان جنب میدان میوه،تره بار

نفتگاز (گازوئیل) | بنزین


جایگاه سوخت

شرکت صنعتی آلکان بهسوزان

ارومیه به سلماس _ بعد از پل هوایی _ بلوار 45 متری صنعت _ خ اشرفی اصفهانی _ ابتدای بلوار سمت شمالی بلوار

گاز (CNG)


جایگاه سوخت

حسن مرادخانی

فلکه کمربندی سلماس به طرف ارومیه _ نرسیده به پل هوایی بعد ازتعمیرگاه ایران خودرو _ روبروی انبار مرکزی_ گاز سلماس

گاز (CNG)


جایگاه سوخت

قلیزاده

بنزین


جایگاه سوخت

اظهری

سلماس ابتدای جاده ارومیه

نفتگاز (گازوئیل) | بنزین