جستجوی کسب و کار

مرکز درمانی

Poldasht_Shahrak Aras _Rod

اورژانس


مرکز درمانی

Chaypare_Chaypare_Pay

اورژانس


مرکز درمانی

بیمارستان امام خمینی

ارومیه ، قره ضیاالدین ،بلوار طالقانی

بیمارستان | اورژانس


مرکز درمانی

Khoy_Asgar Abad_Rod

اورژانس


مرکز درمانی

Khoy_Firooragh_Rod

اورژانس


مرکز درمانی

درمانگاه شبانه روزی ابوریحان

تبریز ، خوی ، خیابان شهید کوچری ،میدان امام حسین

درمانگاه، کلینیک، ساختمان پزشکان


مرکز درمانی

Khoy_Khoy 2_Cty

اورژانس


مرکز درمانی

بیمارستان سی و دو تختخوابی تامین اجتماعی

تبریز ، خوی ، خیابان قاضی

بیمارستان | اورژانس


مرکز درمانی

مرکز انتقال خون خوی

آذربایجان غربی، خوی، بلوار امام حسین

درمانگاه، کلینیک، ساختمان پزشکان


مرکز درمانی

Khoy_KHooy4_Cty

اورژانس


مرکز درمانی

بیمارستان قمر بنی هاشم

تبریز ، خوی ، خیابان منتظری ، میدان بسیج

بیمارستان | اورژانس


مرکز درمانی

داروخانه قمر

خوی ، میدان بسیج ، ابتدای خیابان امام

داروخانه