جستجوی کسب و کار

مرکز درمانی

داروخانه دکتر حسن زاده

ارومیه ف شهرک کوثر ، خیابان 8 شهریور

داروخانه


مرکز درمانی

مرکز درمانی و پژوهش امید

اورمیه ، شهرک فرهنگیان ، جنب خیابان امید، مرکز درمانی و پژوهش امید.

بیمارستان | اورژانس


مرکز درمانی

داروخانه شبانه روزی دکتر بهفروز

ارومیه خیابان میرزای شیرازی روبروی کلانتری 16

داروخانه | درمانگاه، کلینیک، ساختمان پزشکان


مرکز درمانی

داروخانه دکتر گودرزی

فلکه دخانیات

داروخانه


مرکز درمانی

یپارستان امید

ارومیه ، شهرک فرهنگیان ، خیابان 16 متری اول

بیمارستان | اورژانس


مرکز درمانی

Oroomie_Oroomie4_Cty

اورژانس


مرکز درمانی

بهدار دندان علی راد

ارومیه ، بزرگراه شهید باهنر ، ابتدای خیابان برق

دندان پزشک


مرکز درمانی

درمانگاه دندانپزشکی

ارومیه ، خیابان برق ، نرسیده به بزرگراه شهید باهنر

دندان پزشک


مرکز درمانی

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

ارومیه ، بلوار آیت الله مدرس ، بلوار ارشاد

درمانگاه، کلینیک، ساختمان پزشکان


مرکز درمانی

داروخانه دکتر پورمصطفی

ارومیه،بزرگراه شهید باهنر ، خیابان بهاران،

داروخانه


مرکز درمانی

بیمارستان امام خمینی

آذربایجان غربی ، ارومیه ، خیابان عمار ، نرسیده بلوار مدرس

بیمارستان | اورژانس


مرکز درمانی

بیمارستان امام

ارومیه ، بزرگراه شهید باهنر ، خیابان شفا

بیمارستان | اورژانس