جستجوی کسب و کار

رستوران

کبابی لقمه طلای نهارک

ارومیــــه ، خیابان همافر ، نبش خیابان زند

کبابی ، جیگرکی


رستوران

کبابی سعید

ارومیــــه ، خیابان همافر ، تقاطع خیابان سلمان فارسی

کبابی ، جیگرکی


رستوران

کبابی سعید

ارومیـــه ، بزرگراه شهید باهنر ، خیابان برق ، خیابان ورزش

کبابی ، جیگرکی


رستوران

کبابی حاجی بابا

اروميه ، پل قويون ، نبش خيابان بوعلی

کبابی ، جیگرکی | ایرانی


رستوران

چلوکبابی حاتم

ارومیه ، خیابان بعثت ، ابتدای خیابان امام خمینی

ایرانی


رستوران

چلوکبابی همشهری

ارومیه ، خیابان امام ، روبروی پارکینگ عدل

ایرانی


رستوران

دنر کبابی خیام

ارومیه ، میدان خیام ، روبروی بانک آینده

کبابی ، جیگرکی


رستوران

جگر کبابی سید جمال

ارومیه ، فلکه مهاباد ارومیه ، بین خیابان رسالت و خیابان مهاباد

کبابی ، جیگرکی


رستوران

کبابی و جگرکی تاملی

ارومیه، چهاراه عدالت، اول خیابان حصار

کبابی ، جیگرکی


رستوران

کبابی کاکا سعید

ارومیه ، فلکه مهاباد ارومیه ، خیابان شیخ شلتوت ، روبروی ترمینال

کبابی ، جیگرکی


رستوران

چلوکبابی امین

ارومیه ، خیابان امین ، جنب رستوران مولوی

کبابی ، جیگرکی


رستوران

کبابی یکتا

ارومیه ، بلوار نبوت، بعد از میدان

کبابی ، جیگرکی