جستجوی کسب و کار

رستوران

چلوکبابی دایی

اردبیل ، میدان مادر ، بزرگراه شهدا ، نرسیده به خیابان باهنر

کبابی ، جیگرکی


رستوران

کبابی روشن

اردبیل ، بزرگراه شهدا ، نبش خیابان مظفری

کبابی ، جیگرکی


رستوران

کبابی تقی

اردبیل، بلوار شهدا، خیابان حسینیه

کبابی ، جیگرکی


رستوران

چلوکبابی آذربایجان

اردبیل، کمربندی 2 ، مابین پل اردستان و کشاورز ، روبروی بریدگی

فست فود، ساندویچی


رستوران

کبابی قربان

اردبیل خیابان سعدی روبروی کوچه تربیت معلم

کبابی ، جیگرکی | ایرانی


رستوران

چلوکبابی اسرافیل

اردبیل ، میدان مادر ، بزرگراه شهدا ، خیابان سعدی ، بعد از خیابان شهید مهدی نیا

کبابی ، جیگرکی


رستوران

چلوکبابی حاج بیوک آقا

اردبیل ، خیابان قیام ، پایین ترازخیابان اعتماد

ایرانی


رستوران

کبابی نقی

اردبیل ، عالی قاپو ، بطرف سعدی ، جنب بانک قوامین

کبابی ، جیگرکی


رستوران

چلو کبابی چهار فصل

اردبیل ، میدان علی سرباز ، ابتدای خیابان جام جم

کبابی ، جیگرکی | ایرانی


رستوران

رستوران کبابی میدان بار

اردبیل ، بلوار امام خمینی ، میدان بار بزرگ

کبابی ، جیگرکی | ایرانی


رستوران

چلو کبابی برگ سبز

اردبیل ، آیت اله طالقانی ، چهاراه عالی قاپو ، به طرف بازار

ایرانی


رستوران

کبابی گلچین

اردبیل، میدان علی سرباز، دور میدان

کبابی ، جیگرکی